Group Created with Sketch.

K. Hansen Transport AS

Jakob Wiborg Hansen
"NAVITRANS har ikke alene leveret det ypperste. NAVITRANS har leveret drømmen. Det er en platform, der kan det hele – og ikke bare på papiret, men også i praksis. Fra lagerstyring og -disponering, værksted og transportplanlægning til økonomistyring, løn og fakturering af alle kunder og ture. Alt sammen i én komplet, integreret løsning, hvor hele vores kerneforretning i dag er smeltet fuldstændig sammen, og alle data leveres i ét samlet overblik. Og selvom det er svært at sige, præcist hvad systemet har sparet os for i kroner og ører, har det skabt mærkbar værdi i form af automatiseringer og procesoptimeringer. Med NAVITRANS har vi udviklet os med andre og nye kundeprofiler. Vi arbejder mere, hurtigere og smartere – og vel at mærke uden at vi har tilført forretningen flere hænder og hoveder. Samtidig har vi i dag et helt andet datagrundlag at træffe beslutninger ud fra, som betyder, at vi ikke længere styrer på mavefornemmelser, men på faktuel viden, markedsindsigt og forretningsindblik.”
Jakob Wiborg Hansen
The company

Transport med traditioner - fra hestekræfter til topmoderne lastbiler

Med mere end 125 år på bagsmækken er K. HANSEN TRANSPORT AS en familiedrevet virksomhed med traditioner for omhyggelighed og engagement samt for at behandle kundernes gods, som var det firmaets eget. En aftale er en aftale, og et aftalt leveringstidspunkt er noget, man stiller uret efter. Med den nuværende 4. generation ved rattet har K. HANSEN TRANSPORT opnået en eksplosiv vækst over de senere år, og specielt med implementeringen af NAVITRANS’ fuldt integrerede og automatiserede alt-i-én transport- og logistikløsning fremstår selskabet og dets i alt 215+ medarbejdere i dag agile og gearede til fremtiden.

The challenge

Tunge, manuelle processer og manglende, strategisk overblik

Der er sket meget i både gadebilledet og med lastbilerne, siden K. HANSEN TRANSPORT blev grundlagt tilbage i 1896. Dengang var hestekræfterne få og firbenede – og meget langt fra de 85+ egne, topmoderne lastbiler, der i dag kører i fast rutefart på de danske lande- og motorveje, hvor 98% af firmaets forretning er baseret. Derfra kommer lastbilerne tilbage til den 7.000+ m2 store terminal, hvor godset fra kunder i hele verden betjenes i det 45.900+ m2 store lagerhotel.

”Siden finanskrisen i 2010 har vi formået at vokse med 8% om året i gennemsnit, så vi har haft travlt. Og når man så ovenikøbet tager med i betragtning, at vi frem til 2016 opererede i syv forskellige it-systemer, hvor intet var sammenkørt, men alle rutiner og turkalkulationer var manuelle, og papirer blev håndbåret rundt i organisationen, kan vi konstatere, at vi ikke bare har haft travlt. Vi har haft meget travlt”.

”Derfor stod vi overfor en strategisk beslutning om at skifte it-platform og besøgte i den forbindelse en af Danmarks største transport- og logistikvirksomheder, som blev altafgørende for vores valg af NAVITRANS. Med besøget kunne vi nemlig spejle os i deres processer og systemvalg – samtidig med, at vi fik indblik i finesser, vi kun havde turdet drømme om. Den for os at se helt naturlige og logiske konklusion blev, at vi også valgte NAVITRANS, som vi efterfølgende har implementeret i delmoduler. I dag står vi med en tæt på væg-til-væg løsning – og begynder at høste synlige og markante gevinster”.

The solution

Overblik, gennemsigtighed og skalerbarhed

”Siden 2018 har platformen fungeret supergodt. Vi har trimmet forretningen og gearet den til både vækst og fremtiden, så løsningen i dag passer os som fod i hose. Helt overordnet sørger NAVITRANS for, at vi har al økonomi og finans, disponering, transportplanlægning og -afregning + lagerhotel og værksted i én integreret løsning. Dermed er hele vores kerneforretning samlet ét sted. I ét samlet overblik. Tæt på alle processer er standardiserede og automatiserede. Så hvor det før var tungt at skabe sig et overblik, fordi næsten alle rutiner var manuelle, kan vi i dag trække data og måle på alt. Helt automatisk. Med NAVITRANS har vi fået mere end overblik. Vi har fået indblik”.

The result

Automatiserede processer og stadigt mere mobile medarbejdere

”Vi har altid taget vores kunders særlige ønsker, behov og krav alvorligt. Og vi har altid påtaget os opgaven med både at finde og levere netop dén løsning, de måske ikke engang selv var klar over, at de rent faktisk kunne få. Det er blevet nemmere med NAVITRANS. Og det er det, fordi vi i dag har en platform, der ikke alene favner og holder styr på vores samlede forretning, men også fordi det samtidig er en platform, der understøtter de vækstambitioner, vi har for fremtiden. NAVITRANS er en bundsolid og stærk motor, vi kan vokse med – også når vi bliver dobbelt så store. Det er et system, vi til enhver tid kan hive pålidelige og ensartede informationer ud af, og som har standardiseret og automatiseret vores processer i en grad, der gør os langt mindre sårbare i fremtiden. Både jeg og mine medarbejdere tror på, at vi kan udvikle vores forretning uendelig meget med NAVITRANS i årene, der kommer”, slutter Jakob Wiborg Hansen, K. HANSEN TRANSPORT AS.

"Man kan sælge sig til meget, før handlen lukkes, og implementeringsforløbet går i gang. Men NAVITRANS har leveret fra dag ét. Det er slet og ret et fantastisk produkt. Det er en løsning og platform, der virker. Og det er et firma med nøglepersoner, kompetencer og ressourcer, der har tyngde og dybde – både i forhold til deres viden om it, om transportbranchen og om os som kunde. Kontoret i Danmark har været et vigtigt holdepunkt og bindeled til et meget dygtigt og omfattende bagland, der om nogen hjulpet os med procesooptimering og automatisering. Det samlede team besidder en know-how og den samlede platform en skalérbarhed, der gør, at vi ser NAVITRANS spille en stor rolle for K. HANSEN TRANSPORT i fremtiden, når vi skal nå endnu længere ud i markedet, gøre vores medarbejdere endnu mere mobile og bringe real-tidsdata helt ud i hænderne på brugerne.