Hvordan du bedst muligt balancerer din beslutningstagning mellem instinkt og teknologi

Hvordan du bedst muligt balancerer din beslutningstagning mellem instinkt og teknologi

Hvordan kan transport- og logistikbranchens ledere finde den rette balance mellem instinkt og teknologi?

Der er ingen tvivl om, at transport- og logistikindustrien befinder sig midt i en teknologisk transformation. Men i stedet for at betragte teknologien som en trussel er det langt bedre at se den som en døråbner og mulighed for transport- og logistikteams til at tilføje strategisk værdi til forretningen. For hvis man som transport- og logistikansvarlig vælger at se fremad og bruge de nyeste værktøjer, workflows og applikationsprocesser, øger man sandsynligheden betragteligt for at blive præcis den strategiske forretningspartner, enhver administrerende direktør har brug for.

Brugen af teknologi som business case i transport- og logistikbranchen

 

Fokuserer vi på teknologiens potentielle risici og/ eller enorme muligheder, den giver forretningen – med øget effektivitet og færre manuelle opgaver blandt de største fordele, den har bragt menneskeheden og virksomhederne – især inden for transport og logistik – ser teknologien ud til at spille en særlig rolle i eksekveringen af mange transport- og logistikopgaver, samtidig med at den skaber større indsigt i den daglige forretningsgang og drift. 

Parallelt får teknologien selve forretningen til at samarbejde med alle øvrige medarbejdere og kolleger på tværs af virksomheden om at træffe beslutninger, der understøtter den overordnede strategi. 

Fra eksekvering af transport til forretningsstrategi

 

Traditionelt har transport- og logistikteamet brugt størstedelen af deres tid og kræfter på aktiviteter som transport af varer, auditering og compliance. Vores egne instinkter og teknologiens muligheder frigør imidlertid fagfolk inden for transport og logistik fra manuelle arbejdsgange og -rutiner. Dette giver forretningens ledere og medarbejdere mulighed for at fokusere på netop den type strategiske aktiviteter, der er decideret værdiskabende for organisationen.

Optimal udnyttelse af de forskellige applikationer og værktøjer + den effektivitet, som workflows og teknologien tilbyder, betyder, at medarbejdere let kan fokusere på andre vigtige aspekter af virksomheden – f.eks. hjælper brug af teknologi med nøjagtigt at forudse og modellere en virksomheds strategiske risiko og modstandskraft – og med generelt at forbedre branchen og dens vilkår.

Faktisk er det let at argumentere for, at dét at bruge meget tid på denne type aktivitet er, hvad der tidligere har forhindret nogle teams i at nå deres fulde potentiale som ledere. Investering i teknologi og automatisering hjælper med at fjerne de tidskrævende, manuelle opgaver, som et logistikteam historisk har brugt størstedelen af deres tid på at håndtere – og som nu i stedet hjælper det samme team med at yde et langt mere strategisk, effektivt og kompetent bidrag til virksomheden.

 

Kunsten at skabe balance 

 

At give medarbejderne adgang til den rette teknologi kan give logistikpersonalet mulighed for at behandle og levere varer hurtigere og til en langt lavere pris og lavere risiko end nogensinde før. Ledere og medarbejdere skal undersøge, hvor de bedste muligheder for automatisering er, og identificere, hvilke opgaver der har brug for disse yderligere ressourcer. Når først virksomhedens nøgleprocesser er automatiseret, er det lederens opgave struktureret at analysere og centralisere alle dataprocesser for at forberede medarbejderne bedst muligt. 

Det er her ledere balancerer på en ikke helt enkel knivsæg mellem at bruge dygtige medarbejdere og samtidig anvende teknologier, der er i tråd med forretningens strategiske mål. Når alt kommer til alt, afhænger enhver teknologis succes stort set af to ting: Commitment og kompetence hos de mennesker, der skal bruge den, og kvaliteten og pålideligheden af de data, de anvender.

 

Et kig fremad

 

Avanceret teknologi giver store muligheder for at skabe og indtage en langt mere strategisk og værdifuld plads i transport- og logistikbranchen. Ved at sikre den bedst mulige anvendelse af teknologien vil arbejdstagere kunne fokusere på at finpudse deres kompetencer til at hjælpe med at nå virksomhedens langsigtede mål. For at få succes i dag bliver lederne nødt til at finde den rette balance mellem at udnytte teknologien og udvikle sit personale. Dette er den sande nøgle til logistikindustriens fremtid.

 

Om Navitrans

Med sine omfattende og brugervenlige funktioner inden for vej-, sø- og lufttransport, intermodal transport og lagerhotel er Navitrans den mest komplette alt-i-én logistiksoftware, der findes på markedet i dag. Den er udviklet på Microsoft Dynamics 365 Business Central og fås som både on-prem og hostet løsning. Ring til os på +32 5673 2010 eller send os en email på info@navitrans.eu – og så guider vi dig med glæde igennem hele vores produktsuite og de mange løsninger, den indeholder.