Forwarding Management Software - FMS

Vil du se det selv? Kontakt os for en demo:

+45 7070 1504
NaviTrans Forwarding er en brugervenlig FMS softwareløsning, der automatiserer, strukturerer og optimerer lagerprocesserne hos logistikudbydere.

Resultatet? Du får mulighed for at arbejde hurtigere, mere effektivt og fokuseret.

Stadigt større og mere omfattende globale forandringer, stigende kompleksitet, øget pres for realtids information … At skulle klare sig – og helst klare sig bedre end de fleste andre aktører – i logistik- og speditionsbranchen er en reel kamp.

Hos NaviTrans har vi gjort det til vores mission at hjælpe dig med at håndtere de udfordringer, du står overfor, mens vi samtidig giver dig mulighed for at differentiere dig fra konkurrenterne og blive det stærkeste led i forsyningskæden.

NaviTrans Forwarding er en softwareløsning, der er 100% designet og dedikeret til speditionsbranchen. Det er en løsning med så fleksible konfigurationsmuligheder, at det konsekvent vil være både nemmere og hurtigere at tilpasse dig de forskellige arbejdsopgaver, du skal håndtere for dine mange kunder.

Forwarding Management Software

Levere den service og kvalitet, dine kunder forventer

NaviTrans giver dig mulighed for at levere præcist den grad af fleksibilitet og hurtighed, dine kunder forventer. Hvad enten det drejer sig om transport til vands, til lands, på landevejen eller i luften, giver NaviTrans dig mulighed for at leve op til de forskelligartede krav, dine mange kunder stiller.

Hjertet i NaviTrans Forwarding er den digitale file, hvor alle oplysninger er registreret, hvor omkostninger og indtægter er beregnet, og hvor dokumenter udarbejdes. Sammen med integrerede automatiseringsværktøjer og procedurekontroller sparer engangs indtastning af data dig for både tid og penge – og minimerer samtidig risikoen for fejl, hvilket i høj grad bidrager til forbedret kundeservice og deraf følgende øget kundetilfredshed.

Alle mailede eller printede dokumenter gemmes automatisk i NaviTrans-dokumentarkivet til fremtidig reference – ligesom alle øvrige relevante dokumenter, du har importeret og tilføjet ved hjælp af den brugervenlige drag & drop funktionalitet.

NaviTrans tager skridtet videre

Mens det gængse og gennemsnitlige forwarding- og transportstyringssystem leverer funktionalitet til styring af, hvordan du mest optimalt transporterer dine produkter rundt i verden, inkluderer NaviTrans også en komplet regnskabsløsning og et NaviTrans budgetværktøj, som giver dig væg-til-væg gennemsigtighed i forhold til både omsætning og omkostninger.

Ved at sammenligne forudberegnede omkostninger med de udgifter, der er registreret for hver aktivitet og den angivne omkostning på købsfakturaerne, får du mulighed for nemt at spore enhver uregelmæssighed og reagere proaktivt, hvor/ når det måtte være nødvendigt.

Enkel kommunikation med alle interessenter i logistikbranchen

Som speditør giver NaviTrans dig et stærkt værktøj til at kommunikere med dine kunder, leverandører og øvrige interessenter og samarbejdspartnere.

En komplet integration med EDI-platforme giver dig mulighed for at sende elektroniske bookinger og forsendelsesinstruktioner direkte fra NaviTrans, hvor du også kan hente opdateringer på containerstatus og spore relevante oplysninger.

Med NaviTrans Word-skabeloner personificerer du fleksible dokumenter til forskellige formål, som – så snart de foreligger – kan distribueres til relevante interessenter med ganske få klik med musen ved brug af de Microsoft Office-værktøjer, du allerede kender så godt.

Øget kontrol betyder øget produktivitet

Fuldt fleksible og konfigurérbare arbejdsgange og -rutiner giver dig mulighed for at prædefinere alle de opgaver, dur skal udføre for at kunne færdiggøre ind- og udgående fragtdokumenter i overensstemmelse med dine forskellige kunders procedurer.

De automatiserede arbejdsgange giver dig en realtids-oversigt over dine opgaver og styrer dig gennem det kaos af aktiviteter, du skal udføre, mens du stadig holder et vågent øje med deadlines og forfaldsdatoer. Muligheden for at fordele opgaver mellem kolleger under hensyntagen til kvalifikationer, rettigheder og kompetencer udgør også et ideelt værktøj til fremme af samarbejde og samspil.

NaviTrans Forwarding fjerner kompleksiteten fra dine daglige arbejdsgange og maksimerer produktiviteten.

Forwarding Management Software

Den bedste pris

Med det omfattende forudberegningsmodul kan du nøjagtigt registrere alle in- og eksterne omkostninger og tillæg i forbindelse med hver forsendelse – og dermed beregne dine samlede omkostninger.

Med denne beregning ved hånden kan du nemt give den bedst mulige pris til dine kunder og udarbejde et detaljeret eller alt-inklusive tilbud.

Når dette er godkendt af din kunde, bliver tilbuddet det eksekverbare dokument, hvilket sikrer dig væg-til-væg gennemsigtighed i de økonomiske konsekvenser af dine aktiviteter – fra det oprindelige tilbud til den endelige faktura.

Forwarding Management Software

Du får også en komplet regnskabs- og økonomiløsning med i købet

Det integrerede økonomistyring i Microsoft Dynamics 365 Business Central (næste-generation Dynamics NAV og Navision) tilbyder fleksible muligheder og værktøjer til opsætning af et firma og dets bookinger i forhold til kontooversigt, regnskabshovedbog, momsangivelser samt periodiske og tilbagevendende posteringer.

Med en samlet og integreret styring af alle transaktioner kan du spore og indsamle forfaldne regninger og administrere inddrivelsesprocessen mere effektivt og derved øge din likviditet.

Forwarding Management Software

Større indsigt i forretningsaktiviteter og nye trends

Integrerede data, intelligente transaktioner og vigtige analyse- og rapporteringsmuligheder giver dig mulighed for at bruge mindre tid og færre kræfter på din administration og giver dig adgang til netop de oplysninger, du har brug for til at træffe bedre strategiske, taktiske og operationelle beslutninger. De sikrer dig desuden større indsigt i din organisation og identificerer nye trends og tendenser tidligt.

På et marked, hvor kundernes krav er stadigt stigende, vil dét at du er i stand til at levere forretningskritisk information ikke udelukkende forbedre kundeloyaliteten, men også give dig mulighed for at udnytte din viden proaktivt og stille skarpt på nye muligheder.

Download NaviTrans Forwarding brochure: