Privacy Statement

U staat op het punt om uw gegevens te verzenden aan NaviTrans in het kader van een sollicitatie. Wij kijken er alvast naar uit u beter te leren kennen. NaviTrans hecht grote waarde aan uw privacy, daarom vinden wij het van belang om u te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de jobsite van Navitrans achterlaten. Wanneer u uw interesse in een boeiende carrière bij NaviTrans kenbaar wenst te maken, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie die u opgeeft via de website zal worden verwerkt en bewaard in uw persoonlijk dossier conform de Wet op de bescherming van persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van daartoe bestemde software die eveneens de regels van deze Wet volgt.

Gedurende het sollicitatieproces zal uw dossier worden aangevuld met  informatie die hierop betrekking heeft. Enkel de personen die deelnemen aan dit sollicitatieproces hebben inzage in de voor hen relevante gegevens van uw dossier. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen opdat de informatie die gedeeld wordt met deze betrokkenen confidentieel blijft.

Doel

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om een kwalitatieve opvolging van uw sollicitatieproces te kunnen garanderen. Indien het sollicitatieproces werd afgerond en u onze nieuwe collega wordt zullen uw persoonlijke gegevens deel gaan uitmaken van uw werknemersdossier. Wanneer dit niet het geval is kunnen uw gegevens bewaard worden in het kader van een mogelijke toekomstige samenwerking. Wij zullen u hiervoor uitdrukkelijk opnieuw toestemming vragen.

Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van relevante bedrijfsinformatie die u een betere kijk kunnen geven op NaviTrans als mogelijke werkgever.

NaviTrans kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden.

De nodige veiligheidsmaatregelen werden ingevoerd om het verlies of het onrechtmatig gebruik te voorkomen van al uw persoonlijke gegevens.

Doorsturen van persoonsgegevens aan derden.

In het sollicitatieproces kunnen derde partijen betrokken zijn die inzage hebben tot de voor hen relevante gegevens van uw dossier. NaviTrans verbindt zich ertoe enkel samen te werken met partners die integer en volgen de Wet op de bescherming van persoonsgegevens handelen. Zij krijgen enkel toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het correct en volledig uitvoeren van aan hen toebedeelde opdracht.

Recht op inzage en verwijdering

U heeft ten allen tijde recht om inzage te vragen in uw persoonlijk dossier of te vragen deels of volledige persoonlijke gegevens te verwijderen. U kan dit doen door contact op te nemen via info@NaviTrans.eu